Maj 16 2012

Underordna er era män!

Uppdrag Granskning http://svt.se/ug/muslimska-ledare-uppmanar-kvinnor-till-underkastelse har låtit två kvinnor med dold kamera/telefonavlyssning rådfråga imamer och muslimska familjerådgivare om bl a misshandel och sex utan samtycke.

”Den imam kvinnorna träffade i Stockholms moské försvarade månggifte och rådde kvinnan att inte polisanmäla den misshandlande maken. Hans förslag var att kvinnan i stället skulle ge mannen mer kärlek.”

”Från sex av tio moskéer var svaret att hon som i reportaget låtsades vara misshandlad hustru till en man som gift sig med ytterligare en kvinna, skulle ställa upp på sex med maken, fastän hon inte ville.”

Citaten hämtade från DN:s artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/6-av-10-moskeer-gav-lagstridiga-rad

Nu var de här kvinnorna inte misshandlade och utsatta för sex mot sin vilja i verkligheten. De utgav sig för att söka råd för med avsikten att avslöja imamernas inställning i de här frågorna. Man kan fundera över om det är etiskt rätt att smygfilma ett själavårdssamtal, oavsett hur gott syftet är… http://svt.se/ug/dubbla-budskapen-motiverar-dold-kamera I det här fallet har jag dock svårt att bli upprörd över smygfilmandet. Det allra värsta är nämligen inte vad männen säger, utan att de säger det i kraft av sitt ämbete som imamer.

En religiös ledare har stor auktoritet, och därmed stort inflytande. Det kan vara svårt för en sekulariserad svensk att förstå vilken oerhört stark kraft religionen är i många människors liv. Om imamen säger åt dig att inte polisanmäla mannen som misshandlar dig, utan istället ge honom mer kärlek – så gör du förmodligen det. Det är destruktivt, orättfärdigt, kränkande… Men imamen uttrycker inte bara sin egen åsikt. För kvinnan som söker hjälp representerar han också Gud. Det är därför många fogar sig i till synes helt orimliga situationer.

Jag vet att många muslimer inte alls står bakom dessa fruktansvärda råd. Jag vet också att även många kristna beter sig fel.

Med detta sagt vill jag citera ett av de vackraste bibelord jag vet:

”Underordna er varandra i vördnad för Kristus. (…) Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den” Ef. 5:21,24

Det här är förstås en idealbild. En oerhört vacker sådan. Männen uppmanas att älska sina hustrur som Jesus älskar oss. In i döden alltså.

Att underordna sig varandra handlar inte om att utplåna sin egen person, eller att underkasta sig någons egoistiska vilja. Det handlar om två personer som båda strävar efter att ge det absolut bästa till den andra. Fokus är inte på konkurrens om vem som ska få flest fördelar, utan bådas fokus är att ge så mycket man kan till den andra.

Jag hoppas att imamerna för sin egen skull (och sina fruars!) inser att man inte löser relationsproblem genom att tillåta tvång – utan genom att sluta kräva och börja ge istället.