Nov 15 2012

Du är vad du köper

Åsa Beckman skriver en mycket kärnfull krönika i DN idag. Hon beskriver hur hennes väninna skulle köpa en vattenkokare. Expediten log hjärtligt ända tills väninnan förklarade att hon tänkt sig den billigaste varianten. ”Då blev expeditens leende plötsligt fullt av förakt och han pekade slarvigt inåt affären och sa kort: ”Där borta.” (…) I ett samhälle där vi allt mer värderas efter vår köpkraft är det ytterst riskabelt. Bara de köpstarka behandlas som attraktiva människor.”

Den här händelsen är en tragiskt tydligt exempel på hur vi i vårt samhälle värderar människor efter deras plånbok. Här finns också en av orsakerna till att dålig ekonomi och psykisk ohälsa ofta går hand i hand. När lönen är liten eller sjukpenningen inte beviljas kan varje fönsterkuvert i posthögen ge sådan ångest att man inte ens orkar öppna det. Utöver detta får man också bära samhällets dom: Du har inte råd, alltså är du mindre värd. 

Få skulle stå för en sådan åsikt i ett samtal. Men vi har skapat ett samhälle med vissa normer. Och om man inte klarar av att nå upp till dessa normer blir man avvikande. Man blir en annan sort. En som inte har råd. Och det är skamfyllt. Jag vet, för trots att jag absolut inte kan kalla mig fattig så var jag härom veckan med om en situation där en aktivitet planerades som jag inte hade råd med – trots att det inte var något extravagant.  Jag blev tyst och ledsen och gick därifrån så fort som möjligt. Trots att alla närvarande var mina goda vänner som jag vet accepterar mig precis som jag är. Men i vårt samhälle finns en oerhört stark koppling mellan konsumtion och identitet, som säger: du är vad du köper.

Denna koppling får konsekvenser för den som fick ångest av fönsterkuverten när hon går och handlar. För om hon hamnar bredvid en granne på ICA, och han plockar ner Tropicana-juice i sin vagn, då hejdar hon sig ett ögonblick och låtsas fundera. När grannen har gått vidare väljer hon ICA Basic-juicen. Det kallas skam. Och skammen får sin näring från den felaktiga föreställningen att konsumtion och människovärde hänger ihop. Du behöver vara trygg i dig själv för att kunna välja ICA Basic-juicen med stolthet.

Dålig ekonomi och psykisk ohälsa följs alltså ofta åt. Det sägs ofta, så ofta att vi kanske inte tänker på vad det egentligen innebär. Kom ihåg att det inte handlar om statistik i första hand. Det handlar om din granne som står bredvid dig på ICA. Se på henne – inte på juicen.