Obearbetade trauman och ADHD bakom utmattning

Den som är utmattad erbjuds ofta kurser och terapi inriktad mot stresshantering, avslappning och sjukgymnastik. Detta kan vara värdefullt och hjälpsamt. I alla fall för den som kraschat p g a en orimlig arbetsbörda eller alltför stor stress i privatlivet. Men för många människor finns det fler faktorer bakom sammanbrottet. Att bära med sig ett obearbetat trauma genom livet medför en enorm påfrestning på både kropp och själ, och kan vara en bidragande orsak till utmattningen.

Gunilla Brattberg (läkare, psykoterapeut och professor i rehabliteringspedagogik) har forskat i ämnet. Hela studien kan ni läsa här. I korthet är Brattbergs poäng att det finns starka samband mellan utmattningssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom och/eller ADHD. I studien bedömdes 55% av de som var långtidssjukskrivna för utmattning också lida av PTSD och/eller ADHD.

Dessa diagnoser diskuteras dock sällan i rehabiliteringen av personer med utmattningssyndrom. Konsekvensen blir att många inte får hjälp med det dom verkligen behöver hjälp med. Att bara ordinera avslappning till någon som lider av PTSD är lite som att rekommendera sjukgymnastik till någon som har brutit benet. Innan man gipsat benet. Bra åtgärd men i helt fel tid! ADHD är jag mindre insatt i men i studien ser jag att problemen är lika stora där.

ADHD är de flesta bekanta med, åtminstone ytligt. PTSD är mera okänt. Läs vad Vårdguiden skriver om det här. Jag återkommer även med ett nytt inlägg om detta under veckan.

Långa sjukskrivningar innebär först och främst ett stort lidande för individen. Dessutom är de ett samhällsekonomiskt problem. Tänk om vården kunde vidga sina perspektiv lite grann. Tänk om fler människor fick hjälp med att läka traumatiska erfarenheter. Kanske skulle det visa sig att många ”hopplösa fall” inte är så hopplösa!

 

 

 


2 Responses to “Obearbetade trauman och ADHD bakom utmattning”

Leave a Reply