Varför ska alla ha lika rättigheter?

Jag har just varit på del 2 i utbildningen till attitydambassadör inom (H)järnkoll. Roliga dagar med många skratt, intressanta samtal och livsöden som gör en mållös. Inom (H)järnkoll pratar vi mycket om att människor ska ha samma rättigheter, oavsett psykiska olikheter. När man argumenterar mot diskriminering tror jag att man också måste prata om var rättigheterna kommer ifrån. Det är inget konstigt, men jag tycker att det behöver sägas: grunden till lika rättigheter är lika värde. Det kanske är så självklart att man inte tänker på att säga det. Men jag tror att vi behöver lyfta frågan om människovärde för att få mer tyngd bakom slagorden. En av ambassadörerna hade plockat med sig planscher från Psykekampanjen som på ett ypperligt sätt satte ljuset på det här perspektivet:

 

 


Leave a Reply